Navigatie overslaan

Dis­clai­mer, privacy

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Drents Museum. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die verouderd is. Data en titels voor tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Drents Museum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Om bestellingen bij je af te kunnen leveren, of je vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Drents Museum enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Drents Museum zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Kinderen onder de 18 jaar hebben bij bestellingen en/of het verstrekken van e-mailgegevens altijd toestemming nodig van de ouders.

Van bezoekers van de website van het Drents Museum worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Algemene bezoekersvoorwaarden 

De algemene bezoekers voorwaarden van het Drents Museum zijn hier in te zien.

Privacyverklaring

Het Drents Museum doet al het mogelijke om de privacy van de bezoeker te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyverklaring is hier in te zien. 

Privacyverklaring

Online donaties

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties gedaan via de website van het Drents Museum. 

Voorwaarden online doneren Drents Museum

Voorwaarden gebruik draadloos netwerk

Het draadloos netwerk (wifi) dat in (een gedeelte van) het Drents Museum beschikbaar is voor gasten is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik ervan is voor eigen risico. Het Drents Museum biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding. Verder is het Drents Museum niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

Oneigenlijk gebruik van het draadloos netwerk is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan; alle handelingen die in strijd zijn met de wet. De gebruiker die handelt in strijd met de wet is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor het Drents Museum. Strafbare handelingen worden gemeld bij justitie.

Het Drents Museum neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker is geplaatst op het internet. Ook neemt het Drents Museum geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van apparatuur als gevolg van het gebruik hiervan in het Drents Museum.