Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur
gesloten op zaterdag 27 april 
open maandag 29 april, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

Aanvraag bruiklenen

Het Drents Museum hanteert een ruimhartig beleid waar het gaat om het uitlenen van objecten voor tentoonstellingen en presentaties. Jaarlijks worden rond de 300 collectiestukken uitgeleend aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In principe kunnen alleen professionele partijen voorwerpen uit de collectie lenen. Aan het lenen van objecten is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voordat een bruikleen wordt toegezegd wordt naast de beschikbaarheid, ook de reisvaardigheid en de conditie van het werk beoordeeld. Bij het besluit worden ook de omstandigheden van de aanvragende instelling meegewogen. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft tijd nodig, daarom dienen bruikleenaanvragen uiterlijk drie maanden vóór de ingangsdatum van het bruikleen aan het Drents Museum te worden verstuurd. Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

  • Reden van aanvraag (tentoonstelling, etc.) en korte beschrijving van het project
  • Een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers
  • Datum ingang en datum einde bruikleen (o.a. tentoonstellingsdata)
  • Contactpersoon van de instelling die de bruikleen aanvraagt (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
  • Een actueel facility report van de instelling

De aanvraag dient per brief aan de directeur te worden gezonden:

Drents Museum
t.a.v. Harry Tupan, directeur
Postbus 134
9400 AC Assen

Kosten voortvloeiend uit het bruikleen (zoals verpakking, transport) worden doorberekend. Voor de algemene bruikleenvoorwaarden van het Drents Museum klikt u hier. Neem voor meer informatie of vragen over het indienen van een bruikleenaanvraag contact op met de afdeling Collectiemanagement via collectiemanagement@drentsmuseum.nl.