Openingstijden:

dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Let op! KINK is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.

+

Menu

Museumplus

Op deze website kun je de afbeeldingen, films en teksten die in het museum zijn geselecteerd opnieuw bekijken en beluisteren. Veel plezier met het bekijken, beluisteren of teruglezen van de informatie!
 

Wat is Museumplus?
 

Bezoekersinformatiesysteem 
Voor het opbouwen van een eigen collectie door de bezoeker wordt in het Drents Museum gebruik gemaakt van een museumkaart met een zogenaamde RFID-chip. Op een groot aantal plekken in het museum staan namelijk kiosken, waar de bezoeker door middel van zijn kaart met RFID-chip objecten kan verzamelen die hij/zij interessant vindt en mee naar huis kan nemen.

Meting ruimtelijk gedrag
De RFID-chip biedt nog een interessante mogelijkheid. Door middel van deze chip kan namelijk het ruimtelijke gedrag van een bezoeker worden gemeten. Het ruimtelijke gedrag en het gedrag op de beeldschermen van het individu is een indicatie van zijn of haar belangstelling. Op basis van de analyse van dat gedrag wordt het mogelijk om een bezoeker tijdens zijn rondgang door het museum van meer informatie te voorzien.

Trovato samenwerking RUG
De gebruikte software binnen het project (Trovato) is voor de wereld beschikbaar in de vorm van Open Source. Om dit te organiseren en te borgen is een stichting opgericht. In deze stichting, de Trovato Foundation, wordt samengewerkt tussen het Drents Museum en de Rijksuniversiteit Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen zal op basis van de verzamelde gegevens over de bezoekers intelligente software ontwikkelen die real-time en interactief keuzes kan aanbieden waarmee de bezoeker zijn eigen collectie opbouwt op basis van eerdere keuzes, positiemetingen en ingevoerde zoektermen. Het gaat daarbij om het theoretische kader, de bijbehorende wiskundige modellen en de statistische technieken. Het Museumplus-systeem in het Drents Museum fungeert op dit moment als proeftuin om bezoekersgegevens te verzamelen.