Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur
vanaf 10 juli ook open op maandagen 

+

Pers

Succesvolle spin-off voor Assen tijdens The American Dream

17 juli 2018

Uit de resultaten van het bezoekersonderzoek, dat in opdracht van het Drents Museum tijdens de internationale dubbeltentoonstelling The American Dream is uitgevoerd, blijkt de grote meerwaarde van de tentoonstelling voor de stad Assen. De economische spin-off voor de binnenstad van november 2017 tot en met mei 2018 wordt geschat op ruim 5,8 miljoen euro. Maar liefst 84% van de bezoekers kwam voor de tentoonstelling naar Assen. Verder laat het onderzoek van NBTC-NIPO Research een hoge bezoekerswaardering voor de tentoonstelling, de Asser binnenstad én de activiteiten van Cultureel Hart Assen zien.

Profiel 
De internationale tentoonstelling The American Dream – American Realism 1945-2017, die van 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018 in het Drents Museum in Assen en in de Kunsthalle Emden (Duitsland) te zien was, is met een totaal van 185.000 bezoekers zeer succesvol te noemen. Het Drents Museum mocht hiervan maar liefst 130.000 bezoekers verwelkomen. Uit het onderzoek van NBTC-NIPO Research blijkt dat de tentoonstelling in Assen circa 4% aan buitenlands bezoek heeft opgeleverd, waarvan 3% uit Duitsland. Van de Nederlandse bezoekers was 76% van buiten Drenthe afkomstig. De meeste bezoekers kwamen uit Drenthe, Noord- en Zuid-Holland en Groningen. De tentoonstelling had een grote aantrekkingskracht op 55-plussers: 64% procent bestond uit senioren. Voor bijna 50.000 bezoekers (37%) was dit een eerste bezoek aan het Drents Museum in Assen.

Waardering 
De tentoonstelling werd positief gewaardeerd door 92%, waarvan 70% een beoordeling gaf van ‘zeer goed’, tot ‘uitstekend’. Het onderzoek laat verder zien dat 84% van de bezoekers aan The American Dream goed te spreken is over de binnenstad van Assen. Een derde beoordeelde de stad zelfs met ‘uitstekend’ tot 'zeer goed'. Een grote meerderheid (83%) waardeerde de zogenaamde citydressing van de binnenstad onder de noemer 'Assen, City of Dreams' en het Asser Vrijheidsbeeld van beeldhouwer Natasja Bennink, een initiatief van Cultureel Hart Assen. 

Economische spin-off
De gemiddelde besteding in het kader van een bezoek aan de tentoonstelling was € 45,05 per persoon. Dat was niet alleen voor de entree van het museum, maar werd ook besteed aan eten en drinken in de stad, winkelen, overnachtingen, vervoer en parkeren in Assen. De totale economische spin-off van The American Dream met 130.000 bezoekers in Assen komt daarmee uit op ruim 5,8 miljoen euro.