Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

Op reis met Vincent! 

De wereldberoemde schilder Vincent van Gogh woonde ooit een paar maanden in Drenthe! Echt waar! Hij was er in de herfst van 1883 en al in 1881 schreef hij dat hij er echt eens naartoe moest. Welke plekken hij bezocht, wat hij er maakte en allemaal leerde en waarom hij zich soms zo slecht voelde... dat ontdek je in de tentoonstelling Op reis met Vincent – Van Gogh in Drenthe.

Samen met een museumdocent bekijk je een heleboel echte Van Goghs en ook schilderijen van kunstenaars van wie hij groot fan was. Je ontdekt al snel hoe belangrijk Drenthe voor van Gogh was. Wat hij leerde, zie je terug in bijvoorbeeld in zijn bekende schilderij De aardappeleters en zijn Zonnebloem-schilderijen. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag. Je onderzoekt zijn kunstwerken en ontrafelt zijn brieven.
 

Praktische informatie

Voor wie:  groep 5 - 8
Max. aantal leerlingen:  30
Benodigde begeleiding 2
Boekingsperiode 18 september - 22 december 2023
Lesmateriaal:  Lesmateriaal dat gebruikt kan worden ter voorbereiding op het museumbezoek vind je via deze link (Van Gogh Museum).
Duur: 75 min.
Kosten: € 4,- per leerling. Begeleiders hoeven niet te betalen
Locatie: Assen

 

 


Kerndoelen

Het programma sluit aan bij de volgende kerndoelen

Kerndoelen Nederlands Mondeling taalonderwijs  

Kerndoel 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.  

Kerndoel 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren 

Kerndoelen Nederlands Schriftelijk taalonderwijs 

Kerndoel 9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Kerndoelen Nederlands Taalbeschouwing, waaronder strategieën 

Kerndoel 12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder «woordenschat» vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 

Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld Mens en samenleving 

Kerndoel 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld Tijd 

Kerndoel 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die aan de hand van voorbeelden verbinden met de wereldgeschiedenis. 

Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie  

Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  

Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.


 

Informatie en reserveren 

Wil je langskomen met de klas? Vul het aanvraagformulier in en een van onze medewerkers neemt snel contact met je op. Voor meer informatie over het programma neem je contact op met de afdeling Educatie & Participatie via 0592 - 377 775 of educatie@drentsmuseum.nl

Tip: bespreek van tevoren met onze medewerkers waar je in de klas mee bezig bent, zodat wij daarop in kunnen spelen tijdens het museumbezoek.

Nieuwsbrief 

Op de hoogte blijven van al onze nieuwe tentoonstellingen en onderwijsprojecten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het primair onderwijs. Drie keer per jaar versturen wij een digitale nieuwsbrief naar het onderwijs.