Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

CSI Vincent

Wist je dat Vincent van Gogh in Drenthe heeft gewoond en gewerkt? Op 11 september 1883 stapte hij in Hoogeveen uit de trein en uiteindelijk bezocht hij flink wat plaatsen, waaronder: Pesse, Zwinderen, Nieuw-Amsterdam / Veenoord en Zweeloo. Hij werkte er als een malle: tekende, schilderde, schreef brieven én hij ontdekte dat hij echt verder wilde als schilder. Van Gogh was laaiend enthousiast over Drenthe! ‘Ik geloof dat ik mijn landje heb gevonden hoor’, schreef hij aan zijn broer Theo.

 

Toch bleef hij er maar drie maanden. Waarom ging hij zo plotseling weg, wat ging er om in zijn hoofd, waar ging hij naartoe, wat zie je in zijn latere kunstwerken terug van zijn Drentse ervaring. We gaan het onderzoeken, zelf aan de slag en aan elkaar presenteren. Uiteraard onder leiding van een museumdocent!

 

Praktische informatie

Voor wie:    onderbouw vo, alle niveaus
Max. aantal leerlingen: 30
Min. aantal begeleiders:  2
Boekingsperiode: 18 september - 22 december 2023
Lesmateriaal: Er zijn twee verschillende lessen die kunnen worden gebruikt als voorbereiding voor het museumbezoek (een kunstgeschiedenisles en een geschiedenisles). Je vindt ze via deze link (Van Gogh Museum).
Duur: 75 minuten
Kosten: 
 

4,- per leerling. Begeleiders hoeven niet te betalen.

                                 


 

Kerndoelen

Het programma sluit aan bij de volgende kerndoelen:

Nederlands 

1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.  

2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.  

3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat 

4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 

6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep 

7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.  

8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden 

 

Mens en maatschappij 

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 

Tijd 

37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 

- tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900); 

 - tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), 

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. 

40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 

 

Kunstzinnige oriëntatie 

48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.  

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen. 

 51. De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).  

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.


 

Informatie en reserveren 

Wil je langskomen met de klas? Vul het aanvraagformulier in en een van onze medewerkers neemt snel contact met je op. Voor meer informatie over het programma neem je contact op met de afdeling Educatie & Participatie via 0592 - 377 775 of educatie@drentsmuseum.nl. 

Tip: bespreek van tevoren met onze medewerkers waar je in de klas mee bezig bent, zodat wij daarop in kunnen spelen tijdens het museumbezoek.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van al onze nieuwe tentoonstellingen en onderwijsprojecten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs. Drie keer per jaar versturen wij een digitale nieuwsbrief naar het onderwijs.