Openingstijden

Geopend: di t/m zo: 11 - 17 uur
Toegang alleen met vooraf gekocht ticket

+

Menu

Stichting Steunfonds Drents Museum

Het Drents Museum verzamelt en beheert al sinds 1854 een grote collectie kunst en voorwerpen van de Drentse cultuurgeschiedenis. Door de jaren heen heeft het museum belangrijke schenkingen en legaten mogen ontvangen, waardoor de collectie groeide en het museum zich verder kon ontplooien. Zonder de gulle gevers zou het museum nooit zijn uitgegroeid tot de trotse parel van Drenthe.

 

Publicaties Stichting Steunfonds

Bekijk hier de statuten, de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden en het beleidsplan van de Stichting Steunfonds Drents Museum. Ook vind u via de volgende links het jaarverslag over 2019 en de jaarrekening over het jaar 2019.

Schenken

De eenvoudigste manier om het Drents Museum te steunen is door een geldbedrag te schenken aan de Stichting Steunfonds Drents Museum. Schenken kan op twee manieren. De bijdrage in één keer schenken of verspreiden over meerdere jaren. Kiest u voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen, dan is dat fiscaal extra voordelig. Deze periodieke schenking is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. De periodieke schenking dient dan wel schriftelijk te worden vastgelegd. De overeenkomst kan sinds 2014 via een onderhandse schenkingsovereenkomst of via een akte bij de notaris worden vastgelegd. Het Drents Museum heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw schenking komt geheel ten goede aan ons museum.

Daarnaast wordt het Drents Museum gesteund door de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Ook deze stichting heeft als doel de groei en bloei van het museum te ondersteunen.

De Stichting Vrienden is een actieve organisatie met ruim 2000 vrienden die het museum een warm hart toedragen. De Vrienden helpen het museum bij het doen van aankopen en hebben door de jaren heen vele belangrijke aanwinsten mogelijk gemaakt.

U kunt het Drents Museum helpen door een van deze stichtingen in uw testament op te nemen of door het doen van schenkingen. Naast Stichting Drents Museum, hebben beide stichtingen een ANBI-status en zijn door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten en schenkingsrecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren. 

 

Meer weten of een afspraak maken?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn? Neem dan vrijblijvend contact op
met Marion Boersma, afdeling Development, via 0592 - 377 718 / 06 27 84 54 52 of via m.boersma@drentsmuseum.nl.