Navigatie overslaan

Voor­waar­den pers­be­rich­ten en ‑foto’s

Voorwaarden gebruik persberichten en -foto's

  • Afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden naar aanleiding van het betreffende persbericht van het Drents Museum en gedurende de looptijd van een tentoonstelling of activiteit. 
  • Bij afbeeldingen van kunstwerken dient de naam van de betreffende kunstenaar altijd genoemd te worden. 
  • Voor zover aangegeven dient ook de naam van de fotograaf te worden vermeld, anders volstaat de vermelding '© Drents Museum'.
  • Duplicatie en commercieel gebruik van de afbeeldingen is niet toegestaan.