Navigatie overslaan

Schen­ken en nalaten

Graag zetten wij uw steun in voor onder meer tentoonstellingen, aankopen, restauraties, onderzoek, publicaties of speciale projecten.

Met uw schenking geeft u het museum een gezonde en brede financiële basis. Zo kunnen wij bezoekers een blik op de wereld blijven tonen en de wereld een blik op Drenthe blijven bieden. En ook voor volgende generaties een plek van betekenis zijn. Hieronder zetten wij de diverse vormen van financiële steun en belastingopties op een rijtje.

Schenken

Het museum wordt gesteund door twee stichtingen: de stichting Steunfonds Drents Museum en de stichting Vrienden van het Drents Museum. Beiden hebben als doel de groei en bloei van het museum te ondersteunen.

De Stichting Steunfonds Drents Museum heeft ten doel schenkingen en legaten te verwerven en beheert gelden om het museum in de meest brede zin te helpen met tentoonstellingen, onderzoek, educatief werk, boeken en catalogi. Het Steunfonds biedt u de mogelijkheid tot het instellen van een fonds op naam.

De Stichting Vrienden van het Drents Museum is een actieve organisatie met ruim 2000 vrienden die het museum een warm hart toedragen. De Stichting Vrienden helpt het museum bij het doen van aankopen en heeft door de jaren heen vele belangrijke aanwinsten mogelijk gemaakt.

U kunt het Drents Museum helpen door een van deze stichtingen in uw testament op te nemen of door het doen van schenkingen. Beide stichtingen hebben een culturele ANBI-status en zijn door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten en schenkingsrecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren. 

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over het schenken aan ons museum of bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn?

Neem vrijblijvend contact op met Marion Boersma, partnerships, via 0592 - 377 718 / 06 27 84 54 52 of via m.boersma@drentsmuseum.nl.