Navigatie overslaan
tentoonstelling

De wij­de wereld van Cor­ne­lis Pijnacker

  • 11 mei t/m 1 september 2019
  • Drents Museum

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Drents Archief en het Drents Museum en is te zien tot en met 1 september 2019.

Drenthe uit 1634 was de liefhebberij van een bijzonder man, Cornelis Pijnacker (1570-1645). Hij was geen cartograaf, maar vele jaren hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (onder andere in Groningen) en twee maal reisde hij als ambassadeur naar Noord-Afrika. Roelof van Echten, gedeputeerde en later drost van Drenthe, haalde Pijnacker in 1629 naar Drenthe om hem als juridisch adviseur van dienst te zijn. Pijnackers liefde voor kaarten kwam hem goed uit, want Van Echten wilde zijn gewest immers opstoten in de vaart der volkeren. Pijnacker kon hem helpen Drenthe op de kaart te zetten – letterlijk, want er was nog geen kaart van het gewest. 

In de tentoonstelling zijn verschillende uitgaven van Van Pijnackers kaart van Drenthe te zien. Wat de invloed van zijn kaart is geweest in de naburige gewesten, wordt duidelijk uit de kaarten van Groningen, Friesland en Overijssel. Pijnackers kaart van Drenthe werd opgenomen in de wereldberoemde atlassen van de Amsterdamse uitgevers Hondius en Blaeu, waarvan ook een exemplaar te bewonderen is. Het belang van Pijnackers kaart blijkt uit het feit dat in menig Drentse huiskamer een reproductie van zijn kaart aan de wand hangt.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Drents Archief en het Drents Museum en is te zien tot en met 1 september 2019.