Navigatie overslaan
15 september 2020

Drents Muse­um opge­no­men in BIS 2021 – 2024

Prachtig nieuws! We zijn zeer verheugd dat vandaag op Prinsjesdag het positieve advies van de Raad voor Cultuur aan het Drents Museum is bekrachtigd door de minister van OC & W! 

Dat betekent dat aan het Drents Museum in het kader van de Rijkssubsidie binnen de Landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021 - 2024 jaarlijks € 250.000 wordt toegekend. De Raad omschrijft het Drents Museum als een 'hoogwaardig museum' en een 'innovatieve en maatschappelijk ondernemende instelling, met een groot publieksbereik en een collectie van (inter)nationaal belang.'
 
Harry Tupan, algemeen directeur: 'Wij zijn trots dat het Drents Museum als een van de weinige noordelijke culturele instellingen tot de (regionale) BIS is toegelaten. Het past helemaal in de ambitie die het museum heeft in zijn bovenregionale en nationale rol. Met het toegekende bedrag kunnen we de komende jaren nieuwe projecten verwezenlijken waardoor we nog meer midden in de samenleving staan en nieuwe doelgroepen aan ons binden. Zo kunnen we straks onder meer bij onze grote internationale tentoonstellingen zoals Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo (10 oktober 2021 t/m 27 maart 2022) en Van Gogh in Drenthe (11 sept. 2023 t/m 7 jan. 2024) publieksactiviteiten organiseren buiten onze eigen muren. Bij de geheel vernieuwde collectiepresentatie die naar verwachting in 2024 gereed is, is het onze ambitie om de museale ervaring binnen op verschillende plaatsen buiten in de provincie Drenthe verder te verdiepen'. 

Het advies van de Raad voor Cultuur aan het Drents Museum kun je hier lezen.