Navigatie overslaan
13 mei 2022

Suc­ces­vol­le samen­wer­king Van­boeij­en, Drents Muse­um en ICO in pro­ject Fri­da dichtbij

Het Drents Museum, het ICO Partner in Kunst en Cultuur en Vanboeijen kijken terug op een succesvolle samenwerking voor het project Frida Dichtbij.

Gedurende de tentoonstelling Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen van november 2021 tot en met 18 april jongstleden, werkten de genoemde partijen samen met als doel kunst toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het project Frida Dichtbij heeft wederom uitgewezen dat kunst ervaren en maken op een positieve wijze bijdraagt aan de creativiteitsontwikkeling en het sociaal welbevinden van mensen met een beperking. Ook heeft het project laten zien dat wanneer er gewerkt wordt onder begeleiding van een professioneel kunstenaar en er een beroep wordt gedaan op de creativiteit van mensen met een beperking, dit drempelverlagend werkt. Enerzijds om het Drents Museum te bezoeken en anderzijds om zelf actief met kunst aan de slag te gaan. Wanneer je vanuit het perspectief van de bewoners kijkt, vindt er meer aansluiting plaats en zie, leer en ervaar je veel meer dan vooraf gedacht. Door deze creatieve aanpak ontstond onder de deelnemers een honger naar expressie. Het gebruik van (semi) livestreams is niet meer weg te denken uit het aanbod van het Drents Museum. Deze maken het museum inclusiever voor bezoekers die niet snel het museum zouden bezoeken door ze via een (semi) livestream op dit bezoek voor te bereiden.

Het project in de praktijk
Kunstenaars Gejan Stol en Poldy Koot bezochten twintig woon- en dagbestedingslocaties van Vanboeijen in heel Drenthe met bewoners met diverse beperkingen. Met hun atelier op locatie en attributen als een Mexicaanse hoed, het aapje van Frida, sieraden en een spiegel, bereidden zij de bewoners van Vanboeijen voor op de (semi) livestream waarbij ze via de televisie het museum bezochten. Bij het tweede bezoek door de kunstenaars op de woon- of dagbestedingslocatie vond de (semi) livestream aan het Drents Museum plaats en schilderden bewoners aansluitend een zelfportret onder begeleiding van de kunstenaar. Het thema Frida Kahlo werd door Vanboeijen ook breder getrokken en het project werd afgesloten met een Mexicaanse avond.

Vrije geest.

In de wereld van onzekerheid,
haal ik kracht uit mijn vrije geest.
Kunstzinnig gevoel, die vrij komt,
en mijn expressies toont.

Waarde en herinneringen,
zitten in mijn stenen muur.
Zoveel ervaringen op gedaan,
die mij hebben gemaakt tot wat ik nu ben.

Een diepe vallei in mijn ziel,
hoge bergen met zonnestralen.
Weerkaatsen zich over mijn gezicht,
mijn intuïtie volgen, is wat ik zal doen.

Redding zal nabij zijn,
een bekend persoon.
Een krachtig en gewaardeerd mens,
dat is wie ik ben.

Ik ben niet zomaar mij geworden,
ik heb er voor moeten strijden.
Ik heb diepe dalen gekend,
maar ook weer herrezen.

Als een feniks, keer ik terug,
en laat ik de wereld zien.
Wie of wat ik was en ben,
Frieda Kahlo. 

Amanda de Ruijter
deelneemster project Frida Dichtbij
 

De positieve resultaten uit Frida Dichtbij benadrukken de meerwaarde van de samenwerking tussen de drie organisaties en kunstenaars en dit vraagt om een vervolg.  Dit project was het vervolg op de pilot ‘Helmantel’ die in het voorjaar van 2021 op vier woonlocaties van Vanboeijen is uitgevoerd. Deze pilot toonde de meerwaarde van kunst voor de bewoners aan. Een project waarin Vanboeijen, het Drents Museum en het ICO Partner in Kunst & Cultuur intensief met elkaar hebben verkend hoe middels een (semi) livestream een museumbezoek op een inclusieve manier vorm te geven en anderzijds hoe middels een atelier op locatie de creativiteit te prikkelen bij de deelnemers.

Financiering van Frida Dichtbij is mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe vanuit de regeling Podium Platteland en de Gravin van Bylandt Stichting.