Navigatie overslaan
tentoonstelling

Goud uit Georgië

  • 6 maart t/m 15 augustus 2010
  • Drents Museum

De mythe van het Gulden Vlies

In 2010 was in het Drents Museum een grote archeologische tentoonstelling te zien met schatten uit het oude Georgië. De tentoonstelling was samengesteld in nauwe samenwerking met het Georgisch Nationaal Museum en richtte zich op de Griekse mythe van Jason op zoek naar het Gulden Vlies in Colchis.

Gulden Vlies
Volgens deze legende voer Jason 3300 jaar geleden met zijn schip de Argo naar het oude Colchis, zoals het westen van Georgië toen heette. Hier zocht en vond hij het Gulden Vlies. Zo’n vlies, dat in feite de huid van een ram is, werd vroeger gebruikt als vergiet om het goud uit de rivier op te vangen en te wassen. Aan Colchis werd door Griekse schrijvers dan ook een legendarische rijkdom toeschreven.

Schitterende schatten
Een deel daarvan was te zien op de tentoonstelling. Topstukken uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd werden in een spectaculaire vormgeving tentoongesteld. Naast bronzen zwaarden, zilveren drinkbekers en bijzondere gordelbeslagen werden ook kostbare grafvondsten uit de opgravingen van de tempelstad Vani getoond. Bij die opgravingen werd een groot aantal objecten tussen de achtste en eerste eeuw voor Christus gevonden, zoals aardewerk, sieraden, beelden en grafgiften. Met name de in Vani vervaardigde gouden objecten laten zien dat de goudsmeden in Colchis een geheel eigen stijl ontwikkelden.

Publicatie
De tentoonstelling Goud uit Georgië - De mythe van het Gulden Vlies maakt deel uit van de serie Internationale archeologie in het Drents Museum. Het Drents Museum presenteerde eerder de succesvolle tentoonstelling Het Terracotta Leger van Xi’an (2008). Bij de tentoonstelling verscheen een rijk geïllustreerde publicatie, een uitgave van WBOOKS.