Navigatie overslaan
21 maart 2023

Unie­ke vondst mid­del­eeuw­se gou­den ring

In de zomer van 2020 is in een terrein van Het Drentse Landschap een prachtig versierde middeleeuwse gouden ring gevonden die is ingelegd met een edelsteen.

Een vergelijkbare ring met dezelfde versiering uit Engeland wordt op de 10de, begin 11de eeuw gedateerd. Maar ons onderzoek wijst uit dat deze Drentse ring, waarschijnlijk uit de 9de eeuw stamt. Samen met Het Drentse Landschap hebben wij het eigendom van dit absolute topstuk, dat van 16 april tot en met 29 mei te zien is in het museum. Om te voorkomen dat mensen in het gebied gaan zoeken, wordt de exacte vindplaats van de ring niet bekendgemaakt.

Absoluut topstuk
Wij zijn verheugd dat wij, samen met Het Drentse Landschap zo’n belangrijke vondst voor Drenthe behouden. Dankzij de toevoeging aan de collectie is de ring straks voor een groot publiek te bewonderen. De ring is 2,6 bij 2,3 cm groot en heeft daarmee een fors formaat. Midden op de ring is nu een gat te zien, daar zat een roze/rode steen gevat die los bij de ring is gevonden. De voorkant van de ring wordt daarnaast gekenmerkt door een zogeheten filigreinversiering: een uit bolletjes bestaande draad die in sierlijke ronde vormen over het oppervlak van de ring is gesoldeerd. Die versiering is op sommige punten met gouden nietjes verder bevestigd. De steen die in het midden van de ring heeft gezeten, heeft afgeschuinde zijkanten. Het betreft waarschijnlijk een granaatsteen. De ring is een absoluut topstuk binnen het scala aan bekende middeleeuwse sieraden.

Onderzoek en restauratie|
Na de korte presentatie in het museum gaan archeologen nader onderzoek doen naar de ring. Dit toekomstig onderzoek zal uitwijzen wat voor ring het precies is en om wat voor reden de ring op de vindplaats terecht is gekomen. De ring wordt door experts gerestaureerd, waarbij onder meer de granaatsteen teruggeplaatst wordt in het midden van de ring. Na restauratie krijgt de ring te zijner tijd een prominente plaats in de nieuwe collectiepresentatie Labyrinthia, waar de unieke ring voor iedereen te bezichtigen is.

Metaaldetectoren verboden
Volgens de Erfgoedwet is voor metaaldetectie altijd toestemming van de grondeigenaar nodig. Het Drentse Landschap verleent geen enkele toestemming voor het gebruik van metaaldetectoren op grond dat in eigendom is bij de stichting. Dit om (graaf)schade, verstoring van de archeologische ondergrond, mogelijke gevaarlijke vondsten van wapens of munitie uit WOII etc. te voorkomen. Handhavers zien hierop toe.