Navigatie overslaan

Begun­sti­gers

Mede dankzij de genereuze bijdragen van onze begunstigers is het museum in staat nationale en internationale tentoonstellingen te maken voor jong en oud, cultuur toegankelijk te maken in de samenleving en de collectie op een verantwoorde wijze te beheren.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij ondersteunt organisaties op het gebied van cultuur, sport en welzijn, die zich inzetten om dagelijks geluk voor iedereen mogelijk te maken. De VriendenLoterij werft fondsen voor de goede doelen en culturele partners, en geeft bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. Minimaal 40% van de lotprijs komt ten goede aan 57 culturele partners en bijna 3.500 goede doelen, clubs en verenigingen.  

Het Drents Museum is sinds 2009 beneficiënt van de VriendenLoterij en ontvangt jaarlijks een vast bedrag plus een bedrag dat via geoormerkte loten direct ten goede komt aan het Drents Museum.  

Met beide bedragen ondersteunt de VriendenLoterij het Drents Museum met de mogelijkheid om nieuwe werken te verwerven en grote (inter)nationale tentoonstellingen te organiseren. Daarnaast kan het museum een aanvraag doen voor extra projecten. In dat kader ontving het museum in 2012 een extra bijdrage van 750.000 euro voor de realisatie van het Het Grootste Poppenhuis van Nederland en in 2020 eenzelfde bijdrage voor de nieuwe collectiepresentatie Labyrinthia (operationeel begin 2024). Afgelopen februari ontving het museum een bijdrage van 441.111 euro. 

Meer informatie over de VriendenLoterij 

Stichting Beringer Hazewinkel

Stichting Beringer Hazewinkel is een particulier vermogensfonds voor het stimuleren van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe. De stichting draagt bij aan artistieke vernieuwing en kwaliteit, en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling. Jaarlijks keert Stichting Beringer Hazewinkel aan enkele tientallen initiatieven en activiteiten bijdragen uit.  

De Stichting is sinds 2001 vaste begunstiger van het Drents Museum en heeft vele aankopen op het gebied van kunst rond 1900 (mede) mogelijk gemaakt. 

Sinds 2018 ondersteunt de stichting, in samenwerking met de Rijkuniversiteit Groningen, ook de tweejarige opleidingstrajecten voor junior conservatoren. Onder de vleugels van ervaren conservatoren leren de junior conservatoren in het Drents Museum de fijne kneepjes van het vak, met de mogelijkheid zich verder te professionaliseren en mogelijk door te stromen naar een vaste baan. Hiermee geeft de stichting een extra impuls aan de talentontwikkeling van het museum.

Meer informatie over Stichting Beringer Hazewinkel

C&W De Boer Stichting

De C&W De Boer Stichting steunt met name maatschappelijke projecten in de regio Drenthe en tevens projecten gerelateerd aan het UMCG. Landelijke doelen worden vooral gesteund voor hun activiteiten in de provincie Drenthe. In het buitenland steunt de Stichting een select aantal goede doelen. 

Sinds 2021 ontvangt het Drents Museum een jaarlijkse bijdrage van de C&W De Boer Stichting. Het museum zet daarmee in de ogen van de Stichting de provincie Drenthe en het Noorden van het land nog beter op de kaart.  

De bijdrage van de stichting komt ten goede aan de tijdelijke tentoonstellingen en aan het beheer en uitbreiding van de collectie.  

Meer informatie over de C&W De Boer Stichting

Onze partners