Navigatie overslaan

Sub­si­die­ge­vers

Provincie Drenthe

Het Drents Museum beheert, onderhoudt en exposeert sinds 1854 de collectie van de Provincie Drenthe. De Provincie Drenthe is tevens eigenaar van het gebouwencomplex. Binnen het museale beleid ontwikkelt het museum een tentoonstellingsprogramma met (inter)nationale archeologie, kunst en geschiedenis. Hiermee toont het museum de wereld een blik op Drenthe en Drenthe/Nederland een blik op de wereld. Het museum is één van de musea van provinciaal belang en ontvangt een structurele subsidie van de provincie. Voor de verantwoording van provinciale tegenprestaties zie het meest recente jaarverslag.

Ministerie van OC&W

Het Drents Museum is opgenomen in de (regionale) basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie van OC&W voor de periode 2021 – 2024. De Raad van Cultuur omschrijft het Drents Museum als een 'hoogwaardig museum' en een 'innovatieve en maatschappelijk ondernemende instelling, met een groot publieksbereik en een collectie van (inter)nationaal belang.'  

De BISsubsidie wordt gebruikt voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die verband houden met de collectie en daarmee een aanvulling vormen op de activiteiten waarvoor de provincie Drenthe subsidie verstrekt. De subsidie geldt met name voor de grote internationale tentoonstellingen, de bijbehorende educatieve projecten en de ontwikkeling van een zogeheten Portal voor de nieuwe collectiepresentatie Labyrinthia (operationeel begin 2024), waarbij bezoekers verwezen worden naar locaties in de provincie voor een verdieping op de museale beleving binnen het museum. 

Gemeente Assen

Het Drents Museum is een van de culturele kernorganisaties van Assen. Vanaf 2022 wordt het museum structureel ondersteund door de gemeente. Die noemt het museum van groot belang voor de stad, vooral omdat de jaarlijkse stroom van duizenden museumbezoekers een flinke economische spin-off heeft voor de binnenstad.  

De subsidie draagt bij aan de maatschappelijke rol van het museum binnen de gemeente, door het organiseren van activiteiten voor speciale doelgroepen, het bieden van stageplekken ter ondersteuning van de arbeidsmarkt en het organiseren van een aantal events bij grote tentoonstellingen die toegankelijk zijn voor alle inwoners van Assen. 

Onze partners