Navigatie overslaan

Steun­fonds

Het Drents Museum verzamelt en beheert al sinds 1854 een grote collectie kunst en voorwerpen van de Drentse cultuurgeschiedenis. Door de jaren heen heeft het museum belangrijke schenkingen en legaten mogen ontvangen, waardoor de collectie groeide en het museum zich verder kon ontplooien. Zonder de gulle gevers zou het museum nooit zijn uitgegroeid tot de trotse parel van Drenthe

Doneren

Activiteiten Stichting Steunfonds

Stichting Steunfonds, opgericht in 2004, ondersteunt het Drents Museum met financiering waarvoor het museum uit hoofde van zijn toekomende subsidies onvoldoende middelen heeft. Hierbij valt te denken aan het aankopen van een voorwerp/schilderij en het realiseren van een educatief programma of een bijzondere tentoonstelling. En bijvoorbeeld bij het toegankelijk maken en renoveren van het museum in het kader van de herinrichting van de collectiepresentatie. In 2014 kreeg het Steunfonds de ANBI-status en vanaf 2017 ontving de Stichting de eerste gelden uit erfenissen en fondsen. Hierdoor is er een start gemaakt met het opbouwen van vermogen.

CBF-erkenning

Stichting Steunfonds Drents Museum is op 1 september 2020 erkend door het CBF met een certificaat voor kleine fonds wervende instellingen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Schenkingen komen geheel ten goede aan ons museum. 

Een geldbedrag schenken aan het Drents Museum

De eenvoudigste manier om het Drents Museum te steunen is door een geldbedrag te schenken aan de Stichting Steunfonds Drents Museum. Schenken kan op twee manieren. De bijdrage in één keer schenken of verspreiden over meerdere jaren. Kies je voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen, dan is dat fiscaal extra voordelig. Deze periodieke schenking is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Je krijgt een deel van je gift terug van de Belastingdienst. De periodieke schenking dient dan wel schriftelijk te worden vastgelegd. De overeenkomst kan sinds 2014 via een onderhandse schenkingsovereenkomst of via een akte bij de notaris worden vastgelegd. Het Drents Museum heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting.

Ondersteuning projecten door Stichting Steunfonds

In de afgelopen jaren heeft Stichting Steunfonds Drents Museum onder meer bij de volgende projecten ondersteund: 

  • De aankoop van het schilderij Onkruid verbrandende boer van Van Gogh (in 2019);   
  • De deelfinanciering van grote tentoonstellingen, waaronder de komende tentoonstelling Viva la Frida! Het leven en werk van Frida Kahlo (2021/2022);  
  • De deelfinanciering van de toekomstige herinrichting van de collectiepresentatie (2022/2023);
  • De totstandkoming van artist residence en guesthouse Studio DM, naar aanleiding van een nalatenschap van een woning nabij het Drents Museum (2020)
Publicaties Stichting Steunfonds

Stichting Vrienden van het Drents Museum

Daarnaast wordt het Drents Museum gesteund door de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Ook deze stichting heeft als doel de groei en bloei van het museum te ondersteunen. De Stichting Vrienden is een actieve organisatie met ruim 2000 vrienden die het museum een warm hart toedragen. De Vrienden helpen het museum bij het doen van aankopen en hebben door de jaren heen vele belangrijke aanwinsten mogelijk gemaakt.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

Je kunt het Drents Museum helpen door een van deze stichtingen in je testament op te nemen of door het doen van schenkingen. Ook kun je helpen door eenmalig een bedrag te doneren. Beide stichtingen hebben een ANBI-status en zijn door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten en schenkingsrecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren. Wil je meer weten over het schenken aan ons museum of ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn?

Of neem vrijblijvend contact op met Marion Boersma, afdeling Development, via 0592 - 377 718 / 06 27 84 54 52 of via m.boersma@drentsmuseum.nl.