Navigatie overslaan
tentoonstelling

Alle Jong – Mij­ne Kin­der­lij­ke Traanen

  • 24 september 2019 t/m 22 februari 2020
  • Drents Museum

Van 24 september 2019 tot en met 22 februari 2020 is in de tentoonstelling Mijne Kinderlijke Traanen - Installaties en tekeningen het werk te zien van kunstenaar Alle Jong.

Alle Jong (Hemrik, 1988) bekijkt de wereld vanuit het verleden. Dat verleden werkt diep door in zijn gedachten, taal en in zijn beelden. ‘Gedachtenkamers’ noemt hij zijn monumentale tekeningen in zwart en wit. Die tekeningen bestaan vaak grotendeels uit zwarte vlakken. Ze doen denken aan zwarte gaten of donkere holen. Aan de rand, in het volle licht, staat een man, een vrouw, een boom of een voorwerp. Soms doemt uit het donker een bouwwerk op, gemaakt van door de natuur overwoekerde palen en doeken. In deze geheimzinnige ruimte op deze merkwaardige plek brengt Alle Jong 17de-, 18de-en 19de-eeuwse prenten met historische voorstellingen samen.

Bewaren voor het verval
Historische manuscripten, verhalende documenten of schilderijen vormen voor Alle Jong meestal de basis van nieuw te maken werk. Het levensgevoel, de taal en de authenticiteit van deze flarden uit het verleden raken rechtstreeks aan zijn gevoelsleven. Dit komt tot uiting in tekeningen en installaties waarin hij deze tastbare overblijfselen uit voorbije eeuwen met zijn artistieke ideeën combineert.

Meer dan eens ontdekte hij historische documenten of kunstwerken bij obscure handelaren en wist ze te bewaren voor het verval. Daarmee bracht hij ook de makers, zoals de slavenhandelaars die een overeenkomst tekenden, en de geportretteerden, zoals de vrouw van Theo van Gogh, weer tot leven. Het resulteert in tekeningen waarop voorstellingen opdoemen vanuit het zwart, zoals herinneringen dat doen uit ons geheugen.

Leven en dood
In het werk van Alle Jong komen niet alleen tegenstellingen voor tussen licht en donker, ook het contrast tussen leven en dood duikt steeds weer op. Door middel van zijn verbeeldingskracht probeert Jong antwoorden te vinden op levensvragen. Hij ervaart leven en dood niet zozeer als een contrast, maar eerder als een nauw met elkaar verbonden duo, dat in zijn geest transformeert naar één nieuw werk. Hij noemt dit ‘tweezaamheid’: niet alleen is er zonder de dood geen leven en andersom, maar in het
gevoelsleven lopen dood en leven in elkaar over.

In het werk van Alle Jong komt dit tot uiting in
tekeningen waarop voorstellingen opdoemen vanuit het zwart zoals herinneringen dat doen uit
ons geheugen. Of hij neemt een schilderij of een prent uit een vroegere eeuw op in een nieuwe
tekening van hemzelf. Zo wordt wat vergeten is weer in de herinnering gebracht. Of: wat dood is, komt weer tot leven.

Openingstijden
Tentoonstellingsruimte KINK is een dynamische ontmoetingsplek waar je hedendaagse kunst en design kunt bekijken en actief kunt beleven. KINK is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur. Adres: Weiersstraat 1, Assen.

Detail uit De Muze (Houtskool op papier)

Performance tijdens de opening van Mijne Kinderlijke Traanen