Navigatie overslaan
tentoonstelling

De Sov­jet Mythe

  • 17 november 2012 t/m 9 juni 2013
  • Drents Museum

Socialistisch Realisme 1932-1960

Voor het eerst in Nederland toonde het Drents Museum een uitgebreide selectie van de meest monumentale kunstwerken uit de Sovjet-Unie die gemaakt zijn onder de dictatuur van Josef Stalin. Tijdens zijn bewind kregen kunstenaars een grote rol toebedeeld in de revolutionaire omwenteling die moest worden gerealiseerd. Met hen werd ‘de Sovjet Mythe’ gecreëerd: een ronkende, moderne mythologie die de Sovjet maatschappij idealiseerde.

Sovjet kunst
In de tentoonstelling was het werk van kunstenaars als Aleksander Dejneka, Alexander Samochvalov, Isaak Brodskij, Arkadi Plastov en Kazimir Malevitsj te zien. De zeventig schilderijen en zes sculpturen verbeeldden belangrijke thema’s uit de Sovjet kunst, zoals het platteland en de industrie, de leiderscultus en het gezin, sport en het nieuwe vrouwbeeld. Veel van deze werken hadden een enorme grootte omdat ze voor publieke ruimtes zoals fabrieken, kantoren, kazernes en overheidsgebouwen bestemd waren. De tentoonstelling liet naast de meest typische voorbeelden van het Socialistisch Realisme ook de diversiteit en de schilderkunstige kwaliteit van deze indrukwekkende propagandakunst zien.

Nederland-Ruslandjaar
De tentoonstelling De Sovjet Mythe - Socialistisch Realisme was een prelude op het cultureel programma in het kader van het Nederland-Ruslandjaar in 2013. In dat jaar stonden de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Rusland centraal. Aanvullend gaf de tentoonstelling Samen en Alleen - Leven in Rusland van 1900 tot nu op de bovenverdieping van het museum een inkijkje in het leven van de ‘gewone’ Rus.

Publicatie
Na Realisme uit Leipzig (2009) was de tentoonstelling De Sovjet Mythe de tweede in de serie Internationaal Realisme in het Drents Museum. Bij de tentoonstelling verscheen de gelijknamige publicatie, een uitgave van WBOOKS