Navigatie overslaan
12 november 2020

CBF-erken­ning voor Stich­ting Steun­fonds Drents Museum

Stichting Steunfonds Drents Museum is op 1 september 2020 erkend door het CBF met een certificaat voor kleine fondswervende instellingen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. 

Stichting Steunfonds is het CBF zeer erkentelijk voor deze toekenning, omdat transparantie, compliance en zorgplicht een must zijn in de wereld van fondsenwerving. 

Stichting Steunfonds Drents Museum
Stichting Steunfonds, opgericht in 2004, ondersteunt het Drents Museum met financiering waarvoor het museum uit hoofde van zijn toekomende subsidies onvoldoende middelen heeft. Hierbij valt te denken aan het aankopen van een voorwerp/schilderij en het realiseren van een educatief programma of een bijzondere tentoonstelling. Het Steunfonds draagt ook bij aan het toegankelijk maken en het renoveren van het museum in het kader van de herinrichting van de collectiepresentatie.   

In 2014 kreeg de Stichting de ANBI-status en vanaf 2017 heeft Stichting Steunfonds de eerste gelden uit erfenissen en fondsen ontvangen. Hierdoor heeft Stichting Steunfonds een start kunnen maken met het opbouwen van vermogen. Sindsdien heeft het publiek Stichting Steunfonds steeds beter leren kennen en hebben ze geleidelijk aan meer schenkingen en legaten mogen ontvangen.

Ondersteuning projecten door Stichting Steunfonds
In de afgelopen jaren heeft Stichting Steunfonds Drents Museum onder meer bij de volgende projecten ondersteund: 

  • De aankoop van het schilderij Onkruid verbrandende boer van Van Gogh (in 2019);   
  • De deelfinanciering van grote tentoonstellingen, waaronder de komende tentoonstelling Viva la Frida! Het leven en werk van Frida Kahlo (2021/2022);  
  • De deelfinanciering van de toekomstige herinrichting van de collectiepresentatie (2022/2023);
  • De totstandkoming van artist residence en guesthouse Studio DM, naar aanleiding van een nalatenschap van een woning nabij het Drents Museum (2020).

Dankzij deze bijdragen krijgt een schenking, legaat of donatie betekenis voor iedereen. De CBF-erkenning stelt Stichting Steunfonds Drents Museum nóg beter in staat om het museum bij bijzondere projecten te ondersteunen en daarmee iets terug te geven aan de samenleving.

Stichting Vrienden van het Drents Museum
Daarnaast wordt het Drents Museum gesteund door de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Ook deze stichting heeft als doel de groei en bloei van het museum te ondersteunen. De Stichting Vrienden is een actieve organisatie met ruim 2.000 Vrienden die het museum een warm hart toedragen. De Vrienden helpen het museum bij het doen van aankopen en hebben door de jaren heen vele belangrijke aanwinsten mogelijk gemaakt.

Meer weten?
U kunt het Drents Museum helpen door een van deze stichtingen in uw testament op te nemen of door het doen van schenkingen. Beide stichtingen hebben een ANBI-status en zijn door de fiscus geheel vrijgesteld van successierechten en schenkingsrecht. Dit kan in veel gevallen interessante fiscale voordelen opleveren. Wilt u meer weten over het schenken aan het Drents Museum of bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn?

Bekijk onze folder: Drents Museum 'Schenkingen en legaten'

Of neem vrijblijvend contact op met Marion Boersma, afdeling Development, via 0592 - 377 718 of via m.boersma@drentsmuseum.nl.