Navigatie overslaan
tentoonstelling
archeologie
geschiedenis

Dacia – Rijk van goud en zilver

  • t/m 26 januari 2025
  • Drents Museum

Meer dan vijftig goud- en zilverschatten uit het Roemenië van de 20ste eeuw voor Christus tot de 3de eeuw na Christus komen naar Assen

Vanaf 7 juli 2024 presenteert het Drents Museum de grote archeologietentoonstelling Dacia – Rijk van goud en zilver. Meer dan vijftig goud- en zilverschatten uit het Roemenië van de 20ste eeuw voor Christus tot de 3de eeuw na Christus komen naar Assen. Het grootste gedeelte dateert uit de periode vóór de Romeinse verovering (106 n. Chr.). Dacia vertelt het verhaal van de Daciërs, een van de ‘vergeten volkeren’ uit de wereldgeschiedenis. De tentoonstelling is van 7 juli tot en met 26 januari 2025 te zien in ons museum.

In de 2de eeuw voor Christus bewonen de Daciërs een groot deel van het tegenwoordige Roemenië, Dacië. De unieke geografische locatie - tussen de Euraziatische steppe in het oosten, de mediterrane wereld in het zuiden en Centraal Europa in het westen - maakt het gebied een kruispunt van culturen. Grieken, Kelten, Thraciërs, Scythen en Perzen hebben allemaal hun invloed op de Daciërs en elementen van deze verschillende culturen zijn dan ook terug te vinden in de objecten. Ook de Romeinen hebben veel interesse in Dacië. Zij wijden er twee veldslagen aan om uiteindelijk in 106 na Christus het strijdvaardige volk te veroveren. In Dacia – Rijk van goud en zilver focust het museum op de periode vóór deze verovering. Centraal staan de identiteit van de Daciërs en de indrukwekkende goud- en zilverschatten.

'Dacia' vertelt het verhaal van de Daciërs, een van de ‘vergeten volkeren’ uit de wereldgeschiedenis.

Goud en zilver
De rijkdom van natuurlijke grondstoffen zorgt ervoor dat Roemenië van oudsher een belangrijke functie heeft. Dankzij de aanwezigheid van goudmijnen bereiken de bewoners van Dacië zowel op technisch als artistiek vlak een zeer hoog niveau van de verwerking van edelmetalen. De voorwerpen werden gebruikt tijdens religieuze rituelen of werden geofferd, zoals de massief gouden armbanden uit de Sarmizegetusa Regia, destijds de hoofdstad van het Dacische rijk. Een aantal van de goud- en zilverschatten is in de laatste jaren ontdekt en nog nooit eerder in een museum vertoond.

Objecten uit Roemeense musea
De meer dan 600 objecten van de goud- en zilverschatten zijn afkomstig uit minstens 15 verschillende musea in heel Roemenië. Voor de tentoonstelling werkt het Drents Museum samen met het National History Museum of Romania. Directeur Dr. Ernest Öberlander-Târnoveanu is gastconservator van Dacia.

Dacia - Rijk van goud en zilver is te zien van 7 juli 2024 tot en met 26 januari 2025 en past in de serie tentoonstellingen over internationale archeologie, zoals 

Bij de tentoonstelling verschijnt een verdiepende publicatie met bijdrages van verschillende Roemeense archeologen.

Arrangement 'Dacia' bij Grand Cafe Goud

Speciaal voor de tentoonstelling 'Dacia - Rijk van goud en zilver' heeft Grand Cafe Goud in de binnenstad van Assen een arrangement samengesteld.

Bekijk de website

Partners van Dacia