Navigatie overslaan

Arche­o­lo­gie

​​​Met de objecten uit de collectie archeologie vertellen we verhalen over mensen uit het verleden. Daarmee leren we het verleden begrijpen, maar ook onze plaats in de huidige tijd. 

​​Van indrukwekkende mammoetbotten tot unieke Neanderthalervondsten, munten, sieraden en gebruiksvoorwerpen, je vindt ze allemaal in onze collectie archeologie.

En dan te bedenken dat deze verzameling in 1854 nog in één kast paste. Die kast stond in het Provinciaal Museum van Oudheden in het Provinciehuis in Assen. Als in 1916 professor Van Griffen aantreedt krijgt de collectie een grote impuls. Hij start met het onderzoeken en opgraven van Drentse bodemschatten voor de provincie. De objecten komen in het Provinciaal Museum, dat later het Drents Museum is geworden. Het resultaat is een van de belangrijkste archeologische collecties in Noord-Europa.​​

​​​​​Blik op Drenthe en de wereld​​

​​​Met de objecten uit de archeologische collectie vertellen we verhalen over mensen uit het verleden. Over hun dagelijks leven en religie, hun relatie met elkaar en het landschap. Hoe herdenken de hunebedbouwers? Voor wie zijn de grafheuvels gemaakt? Hoe leren mensen leven met het veranderende landschap en klimaat? Zo kunnen we niet alleen het verre verleden leren begrijpen, maar ook onze plaats in de huidige maatschappij en de toekomst. Hoe herdenken wij als een dierbare overlijdt? Wie zijn jouw helden? En hoe gaan wij om met de aarde? De collectie archeologie geeft je niet alleen een blik op Drenthe, maar ook op de wereld.​​ 

​​​Archeologische topcollectie​​

Zo vertelt d​e vuistbijl van Anderen het verhaal uit de tijd dat er Neanderthalers in Drenthe verblijven (c. 130.000-35.000 v. Chr.). Vondsten uit de Drentse hunebedden (3500-3300 v. Chr.) geven ons antwoord op de vraag hoe de eerste boeren leven en hun dierbaren begraven. ​​De grafgiften uit de grafheuvel in Drouwen vertellen ons meer over de statusverschillen in de bronstijd (c. 2000-800 v. Chr.). 

De vele veenvondsten uit de ijzertijd, waaronder ook het ​​meisje van Yde, geven inzicht in de prehistorische geloofswereld (c. 750-12 v. Chr.). En de ​​goudschatten van Beilen, Zeegse en Nietap uit de Romeinse tijd (12 v. Chr.-450 n. Chr.) laten zien dat mensen in Drenthe ook ver buiten de regio contacten hadden. De rijke ​​uitdossing van de vroegmiddeleeuwse ​​Prinses van Zweeloo is daar een goed voorbeeld van. 

De archeologische collectie bevat ook verschillende ​​middeleeuwse objecten (c. 450 – 1500 n. Chr.)​.​ ​Ze geven inzicht in het dagelijks leven en vertellen meer over belangrijke gebeurtenissen, zoals de strijd tussen de bisschop van Utrecht en de burggraaf van Coevorden​. 

​Wat onze collectie archeologie zo bijzonder maakt zijn de vele objecten van ​kwetsbaar ​organisch materiaal uit de steentijd, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Topstukken zijn bijvoorbeeld ​​de oudste boot ter wereld uit Pesse en de oudste houten wielen van West​-​​​Europa.

Uit de collectie

Meisje van Yde
Kano van Pesse
Oudste metaal
Sieraden van de Prinses van Zweeloo: Vlinderfibula
De vuistbijl van Anderen
Muntschat van Roswinkel
Grafgiften van de held van Drouwen: Vuurstenen pijlpunten
Wiel van Ubbena
Kralensnoer van Exloo
Muntschat van Beilen
Gouden ring met filigreinversiering en ingelegd met granaatsteen

Archeologie tentoonstellingen

Het Drents Museum ​haalt ​unieke archeologi​sche ​​collecties van ​culturen​ uit de hele wereld​ naar Assen​. ​Denk maar aan publiekstrekkers als ​​H​​​etTerracotta L​​eger van Xi’an​ (2008)​, Goud uit Georgië​ (2010)​, Iran – Bakermat van de beschaving (2018) ​en In de ban van de Ararat – Schatten uit het oude Armenië ​(2022)​​. ​Andersom geven wij ook regelmatig​​ objecten uit onze collectie ​in bruikleen voor ​​​tijdelijke of reizende tentoonstellingen​ in binnen- en buitenland. ​Zo reisde een aantal veenlichamen uit onze collectie naar Amerika en Japan, als onderdeel van​​ de tentoonstelling Mummies of the World​.

Nu te zien t/m 26 januari 2025

Dacia – Rijk van goud en zilver

Meer dan vijftig goud- en zilverschatten uit het Roemenië van de 20ste eeuw voor Christus tot de 3de eeuw na Christus komen naar Assen