Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Pers

Drents Museum trekpleister Assen

19 februari 2014

Het Drents Museum heeft de uitslag van een grootschalige enquête ontvangen die gehouden is tijdens de succesvolle tentoonstelling De Dode Zeerollen. Het onderzoek, een samenwerking van het museum met het Blockbuster Fonds en NBTC Holland Marketing, is uitgevoerd onder 1070 bezoekers. Het onderzoek geeft een duidelijk bezoekersprofiel aan van de tentoonstelling, de economische spin-off en de waardering van de tentoonstelling én het Cultureel Hart, de binnenstad van Assen.

Van de ruim 138.000 bezoekers aan De Dode Zeerollen kwam maar liefst 82% van buiten Drenthe, voornamelijk Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Groningen. De tentoonstelling trok relatief veel senioren, 67% was 55+, en veel hoog opgeleide bezoekers. Ruim de helft gaf aan tot het Christelijk geloof te behoren. De presentatie werd door twee derde van de bezoekers uitstekend tot zeer goed beoordeeld. 

Economische spin-off
Relatief veel bezoekers kwamen dit keer met de auto naar Assen. Dat betrof niet alleen bezoekers uit Drenthe, maar ook uit de rest van Nederland. Een derde van de bezoekers van buiten de provincie kwam met de trein. De gemiddelde besteding in het kader van een bezoek aan de tentoonstelling was € 56,00 per persoon. Dat was niet alleen voor de entree van het museum, maar werd ook besteed aan eten en drinken in de stad, winkelen, overnachtingen in Drenthe en daarbuiten en vervoer naar Assen. Ruim 60.000 bezoekers van de tentoonstelling brachten een bezoek aan het Cultureel Hart voor ontspanning en/of plezier. De totale economische spin-off met 138.000 bezoekers gedurende een half jaar kwam daardoor uit op bijna 7,8 miljoen euro. Ter vergelijking: bij de tentoonstelling van Het Terracotta Leger van Xi’an in 2008 was de gemiddelde besteding € 38,00 per persoon.

Herkenbaarheid Assen
Het Drents Museum is een pull factor voor zowel inwoners van Drenthe als van daarbuiten. Drenten komen als eerste voor de winkels naar de stad en daarna voor het museum. Zij associëren Assen vooral met de TT, daarna met het Drents Museum en dan als hoofdstad van de provincie. Bezoekers van de tentoonstelling van buiten Drenthe noemen als eerste het Drents Museum, daarna de TT, Bartje en Assen als hoofdstad.

Het merendeel van de bezoekers aan De Dode Zeerollen beoordeelde de stad met goed; vier op de tien zelfs met uitstekend tot zeer goed. Assenaren zijn relatief tevreden met de aanwezige natuur in de omgeving, het groen en het cultuuraanbod. Drenten zijn relatief tevreden met het culturele en culinaire aanbod en het winkelaanbod. Toeristen zijn met veel aspecten van Assen nog onbekend, maar over het culturele aanbod is de meerderheid positief.