Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Pers

Start inventarisatie Van Goghlocaties in Drenthe

Het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap hebben de handen ineen geslagen voor een grondig onderzoek naar monumenten en erfgoedlocaties die te maken hebben met de periode dat de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh in 1883 in de provincie Drenthe verbleef. Het betreft de periode van 11 september 1883 toen Van Gogh met de trein in Hoogeveen aankwam tot en met 5 december 1883 toen hij Drenthe verruilde voor Nuenen. Het inventarisatietraject is afgelopen april gestart en duurt circa één jaar. De resultaten van het onderzoek, dat uit diverse deelonderzoeken bestaat, worden medio 2020 bekendgemaakt.

Sporen van Van Gogh 
Het doel van de inventarisatie van de Van Goghlocaties  is om feitelijk te definiëren welke sporen Van Gogh in Drenthe precies heeft achtergelaten en welke status deze erfgoedlocaties momenteel hebben. De inventarisatie levert materiaal op voor de ontsluiting van het erfgoed en voor op feiten gebaseerde ‘storytelling’ over Van Gogh in Drenthe. De start van het traject is vandaag 28 mei gemarkeerd met een informatiebijeenkomst in Hoogeveen voor lokale ondernemers en historische verenigingen die zich in Drenthe op een of andere manier bezighouden met Van Gogh.

Resultaat: lijst van erfgoedlocaties
Het onderzoek gaat ongeveer een jaar in beslag nemen en resulteert in een publicatie met een lijst van erfgoedlocaties met een waardekaart en onderliggende archivalia. Met deze lijst kunnen overheden, culturele instellingen, toeristische organisaties en lokale middenstand bijzondere activiteiten ontplooien die recht doen aan de historische betekenis van de betreffende locaties. De lijst levert bovendien materiaal op voor de database van het Geheugen van Drenthe. Alle locaties kunnen met behulp van de resultaten van dit onderzoek verwerkt worden in de digitale encyclopedie van Drenthe.  
Het Van Goghmuseum in Amsterdam is betrokken bij de inventarisatie. De resultaten van het onderzoek worden getoetst bij de experts van het Van Goghmuseum.

Een vergelijkbaar inventarisatietraject is door Van Gogh Brabant geïnitieerd in 2017 en heeft geleid tot beschrijving van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed in Brabant. 
De inventarisatie van de Van Goghlocaties past in de strategie van de provincie Drenthe om de geformuleerde erfgoedlijn ‘Het beschavingsoffensief’ verder uit te bouwen. De provincie draagt daarom bij aan de inventarisatie door een onderzoekssubsidie beschikbaar te stellen.  
 

Persfoto
Klik op de afbeelding hieronder om deze te vergroten.

 

 Bijschrift : 

- Vincent van Gogh, De turfschuit, 1883, olieverf op doek, collectie Drents Museum