Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Pers

Tentoonstelling: De Dode Zeerollen

23 mei 2013

Het Drents Museum presenteert, in nauwe samenwerking met de Israel Antiquities Authority en het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, van 9 juli 2013 tot en met 5 januari 2014 een tentoonstelling van wereldformaat: De Dode Zeerollen. Op de tentoonstelling worden in totaal zestien rollen getoond (in twee sets van acht stuks) die van groot belang zijn voor onze kennis over het vroege jodendom en christendom. Een aantal fragmenten is nog niet eerder aan het publiek getoond. Naast de manuscripten zijn er ruim 400 bijzondere objecten uit het oude Judea, Masada, En Gedi, Gamla, Jeruzalem en de grotten van Qumran, die de geschriften in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse tijd plaatsen.
Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling nauw samen met  gastconservator Prof. Dr. Mladen Popović van het Qumran Instituut en curator mw. Adi Ziv van de Israel Antiquities Authority in Jeruzalem.

Van onschatbare waarde
De vondst van de Dode Zeerollen wordt als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw beschouwd. De teksten, geschreven tussen de tweede eeuw voor -  tot de eerste eeuw na Christus, zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in elf grotten in de omgeving van Qumran, aan de noordwestkust van de Dode Zee. De rollen die in het Drents Museum getoond worden zijn afkomstig uit de grotten 4 en 11. Grot 11 wordt ook wel de ‘Dutch cave’ genoemd, omdat de meeste rollen uit die grot onderzocht en vertaald zijn door het Qumran Instituut in Groningen. De teksten op deze rollen zijn van grote waarde voor onze informatie over de geschiedenis en cultuur uit de tijd van Jezus.

Begrip ontwikkeling heilige teksten
De rollen die worden gepresenteerd zijn op verschillende manieren van belang voor ons begrip van de ontwikkeling van een canon van heilige teksten. Zo toont de ‘Psalmenrol’ dat er meerdere versies van het Psalmenboek waren. Ook enkele teksten die niet in de Bijbel zijn terechtgekomen worden tentoongesteld. Deze laten zien op welke manieren Bijbelse tradities verder werden ontwikkeld, in bekende en onbekende richtingen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Regel van de Gemeenschap’, het ‘Apocryphon van Daniel’ en ‘Het Nieuwe Jeruzalem’. Een van de ´Dutch cave-rollen´ is extra spectaculair door zijn afmeting: de ‘Paleo-Leviticus’ rol is met één meter lengte het langste deel van een rol dat te zien zal zijn. 

Vormgeving
Dit alles wordt in een indrukwekkende vormgeving getoond, waarbij de bezoeker zich waant in de woestijnomgeving waarin de Dode Zeerollen geschreven én gevonden zijn. De tentoonstelling wordt ontworpen door Kossmann.deJong Exhibition Architects en is exclusief voor Nederland in het Drents Museum te zien. Daarna reist de tentoonstelling door naar het Schlossmuseum in Linz (Oostenrijk).

De fragmenten
De zestien rollen worden vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal in twee sets van acht getoond. Halverwege de tentoonstelling (medio oktober 2013) zal de eerste serie van acht worden vervangen door een tweede serie.

De eerste set: 
1.     4Q7 (Genesisg)
2.     11Q5 (Psalmena)
3.     11Q10 (Job Targum)
4.     4Q246 (Apocryphon van Daniël)
5.     4Q298 (Woorden van de Wijze tot de Kinderen van de Dageraad)
6.     4Q266 (Damascus Documenta)
7.     4Q394 (Enige van de Werken der Weta)
8.     4Q370 (Vermaning gebaseerd op de Zondvloed)

De tweede set: 
1.     4Q521 (Messiaanse Apocalyps)
2.     11Q1 (Paleo-Leviticus)
3.     4Q171 (Pesjer Psalmena)
4.     4Q554 (Het Nieuwe Jeruzalema)
5.     4Q258 (Regel van de Gemeenschapd)
6.     4Q525 (Zaligsprekingen)
7.     4Q403 (Liederen van het Sabbatsofferd)
8.     4Q542 (Testament van Kehat)

Persfoto's
Klik hieronder op de afbeeldingen om deze te vergroten.

   

   

   

   

   

   

   

Bijschriften (van links naar rechts):
- Messiaanse Apocalyps
- Zegelsteen; carneool halfedelsteen met ingesneden beeldwerk dat de stadsgodin Tyche/Amazone voorstelt
- Zegelsteen; carneool halfedelsteen met ingesneden beeldwerk dat de Zonnegod Sol/Helios voorstelt
- Kalstenen ossuarium (beenderenkistje) van Erotas (links) en van Salampsin/Sjelamtsion dochter van Ariston (rechts)
- Zegelstenen; halfedelstenen met ingesneden beeldwerk werden gebruikt als zegels
- Apocryphon van Daniël 
- Damascus Documenta
- Vermaning gebaseerd op de Zondvloed
- Enige van de Werken der Weta
- Zaligsprekingen
- Testament van Kehat
- Genesisg
- Grotten bij Qumran, waar de Dode Zeerollen zijn gevonden
- De koperen rol; unieke rol, gevonden in Grot 3
- Kralen van glas, barnsteen en halfedelstenen
- Aardewerken bord, kom, drinkbeker, vaas, kan, kannetje, kookpot en voorraadkruik
- Cilindrische kruiken van aardewerk (‘boekrolkruiken’) en deksels
- Cilindrische kruiken van aardewerk (‘boekrolkruiken’) en deksels
- Onderzoeksruimte
- Microscopisch onderzoek van fragment
- Psalmena
- Pesjer Psalmena
- Regel van de gemeenschapd
- Woorden van de Wijze tot de Kinderen van de Dageraad
- Liederen van het Sabbatsofferd
- Het Nieuwe Jeruzalema
- Paleo-Leviticus
- Psalmena
- Job Targum