Openingstijden

di t/m zo 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

Wanneer midden achttiende eeuw de Isis tempel in Pompeï wordt (her)ontdekt, wordt de belangstelling voor deze van oorsprong Egyptische godin sterk aangewakkerd in Europa. Zo raakt de componist Mozart in de ban van Isis na een bezoek aan Pompeï en componeert vervolgens zijn magistrale opera Die Zauberflöte

Geheel passend in de tijdgeest van de Romantiek ontstaat er veel verhaalvorming rondom Isis tegen de achtergrond van de opkomst van de Egyptologie in de negentiende eeuw. Hoogste tijd om anno 2023 de grootsheid van Isis in de klassieke oudheid nader te beschouwen.

Tijdens de lezing starten we in het Oude Egypte waar de wortels van de Isis religie liggen. Vervolgens reizen we met haar door het mediterrane gebied. Vanaf de Hellenistische tijd (4e eeuw v. Chr.) tot het moment dat het christendom staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk wordt (4e eeuw na Chr.) is de Isis religie waanzinnig populair en is zij: Una, quae es omnia, Dea Isis, die zich over de gehele Grieks-Romeinse wereld verspreidt. Logisch dat haar tempels – door de Romeinen tot opera publica gemaakt – overal verrijzen. We eindigen in Pompeï waar haar tempel in 79 na Chr. bedolven raakt onder lava en puin om enkele eeuwen later teruggevonden te worden. De uitbraak van de Vesuvius heeft niet alleen haar schoonheid overgeleverd, maar ook de tempel behoed voor vernietiging door de christenen. Want zoveel is duidelijk, het christendom is behoorlijk schatplichtig aan de Isis religie en doet beslist niet aan bronvermelding. 

Kunsthistorica Karin Haanappel is auteur van o.a. ‘Het Parijs van Isis’ en ‘Herstory of Art’. Vanaf 1994 specialiseert zij zich in vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen en is gefascineerd door het vrouwelijke goddelijke wat de afgelopen decennia heeft geleid tot diepgaand onderzoek.