Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

Jozef Israëls

Jozef Israëls (Groningen, 1824 - Den Haag, 1911) werkte geregeld in Drenthe en maakte het werk waarschijnlijk in Zweeloo. Op het schilderij is een jonge Drentse moeder afgebeeld met haar kindje op schoot. Het vredige beeld van de moeder met kind verwijst naar een geliefd thema in de schilderkunst: Maria, de moeder van Jezus. Dit kunstwerk, door Israëls zelf ‘De Drentse Madonna’ genoemd, is een onmiskenbaar Drentse variant op dit oude thema. De Madonna is hier een blozende boerenvrouw in eenvoudige kleren, omringd door een realistisch landschap. Het werk toont een sterke gelijkenis met het wapen van de Provincie Drenthe en van Assen, waarop een Maria met kind op schoot staat afgebeeld.

Het schilderij kon dankzij de Stichting Vrienden van het Drents Museum worden aangekocht.