Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur
vanaf 10 juli ook open op maandagen 

+

Menu

Activiteiten voor in de klas

Interviewopdracht
De (over)grootouders van de leerlingen hebben de tijd meegemaakt dat er nog veel minder fossiele
brandstoffen en elektriciteit werden gebruikt. Ze hebben gezien hoe het gebruik van energie is
veranderd.

  1. Verdeel de leerlingen in groepjes en laat ze een van hun grootouders (en wanneer mogelijk hun overgrootouders) of een oudere buurvrouw of buurman interviewen over de veranderingen in het energiegebruik.
  2. Laat ze eerst op school een lijst van vragen opstellen en neem deze met hen door.
  3. Tijdens of na schooltijd nemen ze het interview af in de vorm van een video.
  4. Op school laten de groepjes hun video-interviews aan elkaar zien. Laat de leerlingen opovereenkomsten letten.
  5. Bespreek nadat jullie alle interviews hebben bekeken wat de overeenkomsten waren en noteer ze op het bord. Kijk met de leerlingen of de uitkomsten overeenkomen met wat ze op school over energiegebruik hebben geleerd.
  6. Laat de leerlingen in dezelfde groepjes een denkbeeldig interview uitschrijven met dezelfde vragen als het vorige interview, maar dan met een van hen zelf. Het interview speelt zich af in de toekomst, in 2067. Hoe is in vijftig jaar tijd ons energiegebruik veranderd? De leerlingen bedenken met elkaar de antwoorden en ‘spelen’ vervolgens het van tevoren uitgeschreven interview terwijl ze het filmen. Laat de leerlingen voor het filmen nadenken over het decor en over de kleding van de geïnterviewde. Het is natuurlijk de bedoeling dat het lijkt alsof het interview echt in de ‘toekomst’ is opgenomen.

Debat in de klas over energie
Er zijn veel vraagstukken rondom energie en duurzaamheid die zich uitstekend lenen voor debatten.
Hieronder een aantal suggesties voor debatstellingen en tips om op de juiste de wijze een debat in de
klas te organiseren.

  • Debatstellingen over het milieu (Groep 5/6)
  • Tips voor een goed debat in de klas
  • Verdedig – of bestrijd – de stelling: ‘Landen in Azië en Afrika hebben verhoudingsgewijs lang niet zoveel fossiele brandstoffen gebruikt als landen in Europa en Noord Amerika. Daarom hoeven deze landen voorlopig hun gebruik van fossiele brandstoffen niet te minderen.’ (Groep 7/8)
  • Verdedig – of bestrijd – de stelling: ‘Gaswinning in Groningen moet niet geminderd worden,ondanks het risico op meer en zwaardere aardbevingen.’ (Groep 7/8)

In de klas aan de slag met duurzaamheid?
De onderstaande websites bevatten een hoop ideeën om thuis en op school duurzamer te leven: