Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur
gesloten op zaterdag 27 april 
open maandag 29 april, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

Symbool voor huwelijks genot

Dit werk is momenteel te zien in de keuken van 'Het Grootste Poppenhuis van Nederland'. 

Een huwelijk op het Drentse platteland wordt vanaf de 17de eeuw opgeluisterd met een ritueel rond een bruidegomspijp. De traditie schrijft voor dat de bruid kort na de huwelijkszegening de pijp aansteekt en overhandigt aan de bruidegom. Voorzichtigheid is daarbij geboden. Als de pijp breekt, rust er geen zegen op het huwelijk. Het roken van de pijp staat symbool voor het huwelijkse genot en heeft daarmee een erotische ondertoon. Bruidegomspijpen worden na het huwelijksfeest bewaard in versierde kastjes. Ze worden gerookt tijdens verjaardagen en met Kerstmis. De traditie van de bruidegomspijp houdt stand tot begin 20ste eeuw.

Rijm: 'Geachte jongeman, ik ben er toe genegen, U deez versierde pijp te geven. Is dit de eerste keer, 't zij ook de laatste keer, Dat ik u zulk een pijp vereer.'

Bruidegomspijp, jaartal onbekend