Openingstijden

dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur
(let op: KINK is niet open op zondag)

+

Menu

Symbool voor huwelijks genot

We bereiden ons momenteel voor op een nieuwe presentatie van het verhaal van Drenthe. Daarom zijn deze stukken helaas tijdelijk niet te zien.

Een huwelijk op het Drentse platteland wordt vanaf de 17de eeuw opgeluisterd met een ritueel rond een bruidegomspijp. De traditie schrijft voor dat de bruid kort na de huwelijkszegening de pijp aansteekt en overhandigt aan de bruidegom. Voorzichtigheid is daarbij geboden. Als de pijp breekt, rust er geen zegen op het huwelijk. Het roken van de pijp staat symbool voor het huwelijkse genot en heeft daarmee een erotische ondertoon. Bruidegomspijpen worden na het huwelijksfeest bewaard in versierde kastjes. Ze worden gerookt tijdens verjaardagen en met Kerstmis. De traditie van de bruidegomspijp houdt stand tot begin 20ste eeuw.

Rijm: 'Geachte jongeman, ik ben er toe genegen, U deez versierde pijp te geven. Is dit de eerste keer, 't zij ook de laatste keer, Dat ik u zulk een pijp vereer.'

Bruidegomspijp, jaartal onbekend